Cykloturistické trasy na Lipně

Doporučené cykloturistické trasy na Lipně

Trasa č. 1 - PŘÍVOZEM NA KOZÍ VRCH

46 km; lehká trasa; silniční kola

Trasa č. 1 - PŘÍVOZEM NA KOZÍ VRCH  46 km; lehká trasa; silniční kola

Horní Planá – V městečku se zachovanou historickou architekturou z 19. stol., najdeme také letní kino promítající za každého počasí, veřejnou písčitou pláž s minigolfem, půjčovnou sportovního vybavení, informační centrum.

Převoz Horní Planá – Bližší Lhota – Slouží k přepravě přes v. n. Lipno v období od dubna do října.

Schwarzenberský kanál - Unikátní vodní dílo – chráněná technická památka, budovaná podle projektu ing. J. Rosenauera v 18. a 19. stol. – spojoval povodí Vltavy a Dunaje a sloužil k pravidelné plavbě polenového dříví ze Šumavy do Rakouska až do roku 1932.

Zadní Zvonková – Původně dřevorubecká osada založená kolem r. 1670 s kostelem z 18. stol., později s rozvinutým sklářským průmyslem, ještě v r. 1939 čítala 1352 německy mluvících obyvatel, kteří byli po 2. sv. válce násilně vysídleni. V r. 1953 srovnána se zemí a opatřena hraničními zátarasy sotva sto metrů od dosud stojícího kostela, který je dnes spolu s přilehlým hřbitovem dobrovolníky znovuobnovován.

Kozí vrch – V oblasti mezi tímto, Zvonkovským a Pestřickým vrchem se nacházejí chráněná zrašelinělá prameniště několika potoků s přirozeným vývojem.

Kyselov  – Bývalá osada, ze které zbyla jen zajímavá minikaplička stojící na kameni vlevo za křižovatkou.

Převoz Kyselov – Dolní Vltavice – V provozu od června do září, převoz je však třeba předem objednat a počítat i s čekací dobou na více přepravychtivých, neboť cena plavby (min. 700,- Kč) se mezi ně rozpočítává.

Černá v Pošumaví  - Letovisko s historií těžby tuhy a pivovarnictví, ležící v centru Lipenska, nabízí široké služby všem návštěvníkům včetně letního kina.

Trasa č. 2 - VÝLET DO KLENOTNICE JIŽNÍCH ČECH

57 km, náročná trasa, trekkingová kola

Trasa č. 2 - VÝLET DO KLENOTNICE JIŽNÍCH ČECH  57 km, náročná trasa, trekkingová kola

Černá v Pošumaví – Letovisko s historií těžby tuhy a pivovarnictví, nabízí široké služby včetně letního kina.

Muckovské vápencové lomy– Chráněná přírodní památka při silnici do Muckova sestává ze tří jámových lomů na krystalický vápenec (mramor), těžený zde v 1. čtvrtině 20. stol. Vytěžené prostory zde tvoří impozantní a mimořádně působivé scenérie.

Pasovary– Mohutná zřícenina tvrze ze 13. stol. stojí asi 600 m východně od rozcestí Pasovary.

Slavkov – V obci najdeme dvoupatrovou věžovitou tvrz, původně gotickou, v jejíž kapli, změněné na presbytář, se dochovala křížová žebrová klenba se znakem pětilisté růže.

Kájov– Ves v podhůří Blanského lesa s významným souborem pozdně gotických církevních staveb.

Dobrkovice – Přístupný těžební areál grafitového dolu, součástí prohlídky podzemní štoly je i jízda důlním vláčkem.

Český Krumlov – Krásné město, jež je památkou UNESCO, s dominantou hradu a zámku ze 13. stol. s unikátním barokním divadlem či terasovitou zahradou. Jádro města tvoří náměstí a přilehlé uličky s gotickými, renesančními a barokními domy. Muzeum voskových figurín, Muzeum útrpného práva či Dům fotografie aj. Můžeme využít krytý bazén, koupaliště či tenisové kurty.

Boletice – Východně od obce, která se stala centrem rozsáhlého vojenského výcvikového prostoru, se nachází zřícenina Raziberg a v blízkém okolí slovanské mohyly – důkaz nejstaršího slovanského osídlení.

Mokrá – Zbytky hornických prací u obce jsou dnes nejzachovalejšími báňskými památkami z dob slavného dolování jihočeského grafitu. Nejcennějším objektem je vyústění Josefovy štoly nedaleko břehu Lipenské nádrže západně od Mokré. Na doly upomíná dosud velmi dobře patrné pásmo starých hald s prohlubněmi po šachtách, táhnoucí se na jihovýchod od Mokré. Stát zůstala budova dolu Anežka, upravená na rekreační chatu, i s šachtou. Dobře zachovaná je šachta Ferdinandova s obezděním a se zbytky železných žebříků a roštových povalů.

Trasa č. 3 - KE ZŘÍCENINĚ VÍTKOVA HRÁDKU

39 km, lehká trasa, trekkingová kola

Trasa č. 3 - KE ZŘÍCENINĚ VÍTKOVA HRÁDKU  39 km, lehká trasa, trekkingová kola

Frymburk – Malebné městečko založené před r. 1270 při zaniklém hrádku na obchodní cestě z Rakouska. Nabízí veškeré zázemí správného letoviska.

Přívoz Frymburk-Frýdava – Slouží k přepravě všeho do váhy 5 tun v období od dubna do listopadu (v dubnu, říjnu a listopadu s omezením o víkendech).

Přední Výtoň – Nová veřejná pláž se sportovním areálem (tenisové kurty, hřiště, dětský koutek aj.). Spáleniště – Výcviková základna Jihočeské záchranné brigády kynologů, slouží ke konání výcvikových táborů pro záchranářské psy.

Multerbergské rašeliniště – Přírodní památka s klečovým porostem téměř nedotčeným lidskou činností. Mocnost rašeliny zde dosahuje až tří metrů.

Rychnůvek – Zaniklá ves, kdysi nejlidnatější a největší v kraji pod Vítkovým kamenem. Pomníček zastřelení velitele četníků v září 1938. Původní gotický kostel vyhozen do povětří v r. 1956 a zničeny i poslední zbytky budov. Stejný osud potkal osady Multerberg, Pasečná, Jasánky i Otov.

Schwarzenberský kanál – Unikátní vodní dílo – chráněná technická památka, budovaná podle projektu ing. J. Rosenauera v 18. a 19. stol. – spojoval povodí Vltavy a Dunaje celkovou délkou 45 km, včetně smyků a regulované části potoka Světlá měřil 89,7 km.

Svatý Tomáš – Horská ves pod vrcholem Vítkova kamene, stejnojmenný kostel z pol. 14. stol., po devastaci za komunistického režimu v r. 1997 znovuobnoven.

Vítkův kámen – Nejvyšší bod Vítkokamenské hornatiny (1035 m n. m.) s mohutnou zříceninou Vítkova Hradu z 2. pol. 13. stol. (nejvýše položený hrad v zemi). Po rekonstrukci v r. 2005 slouží k výhledům do širokého okolí.

Trasa č. 4 - POVLTAVSKÉ PERLY ČESKÉ HISTORIE

54 km, velmi náročná trasa, trekkingová kola

Trasa č. 4 - POVLTAVSKÉ PERLY ČESKÉ HISTORIE  54 km, velmi náročná trasa, trekkingová kola

Lipno nad Vltavou – Obec a letovisko při hrázi vodní nádrže Lipno zaměřené na rekreaci a sport. Aquapark s celoročním provozem.

V. n. Lipno II – Vyrovnávací nádrž na Vltavě u Vyššího Brodu s vodní elektrárnou.

Vyšší Brod – Výchozí místo vodácké turistiky na Vltavě s půjčovnami lodí.

Rožmberk nad Vltavou – Malebné městečko při výrazném meandru na levém břehu Vltavy s dominantou hradu vystavěného před r. 1250 rodem Rožmberků, kde se mimo obvyklých exkurzí pořádají i noční prohlídky s Bílou paní. V hradním Muzeu hrdelního soudnictví můžeme vyzkoušet středověké nástroje „spravedlnosti“ na vlastní kůži.

Dvůr Metlice – Koňský ranč Green Valley nabízí dobrodružství na rancherských koních v překrásné přírodě připomínající Kanadu.

Rožmitál na Šumavě – Koupání v přírodě – místní koupaliště, řeka Vltava pod Čeřínem, Sedlíkovský rybník.

Zátoň – Ves připomínaná již r. 1137, před r. 1310 vybudován malý klášter benediktinů. Obdélná nesymetrická sakristie je snad pozůstatkem původní románské svatyně. Dnes dochována pouze bývalá fara, ve které má sídlo stejnojmenný hotel.

Běleň u Malšína – Bývalá osada, kde si ještě dnes lidé ukazují místo ve skále, kde podle pověsti bydlel čert, který nejraději ze všeho obtěžoval v místním mlýně.

Malšín – Po žluté turistické značce dojdeme na skalnatý ostroh s kaplí Panny Marie z r. 1856, od ní daleký výhledna Luč, Kaliště i rakouský Sternstein s rozhlednou.

Alpská vyhlídka – Místo dalekého výhledu v blízkosti lyžařského areálu Kramolín.

Trasa č. 5 - VLTAVSKÝM LUHEM K MUZEU ŽELEZNICE

55 km, středně náročná trasa, horská kola

Trasa č. 5 - VLTAVSKÝM LUHEM K MUZEU ŽELEZNICE  55 km, středně náročná trasa, horská kola

Nová Pec – Letovisko v západní části v. n. Lipno.

Ovesná – Výchozí místo NS Medvědí stezka vedoucí kolem zajímavých skalních útvarů na vrchol Perník (1049 m n. m.), dále k Jelenímu jezírku a kolem pomníčku zastřelení posledního medvěda až k žel. stanici Černý Kříž.

Vltavský luh – Široká niva meandrující Vltavy s mnoha rašeliništi, jedinečný komplex mokřadů a údolních vrchovišť, mrtvých říčních ramen s cennými rostlinnými a živočišnými společenstvy.

Stožec – Rekreační obec v údolí Studené Vltavy. Poblíž hora Stožec (1065 m n. m.) s přírodní památkou Stožecká skála s přirozeným pralesovitým porostem. Nad blízkou kaplí pozůstatky strážního hradu, od kříže na vrcholu skalního bradla daleký výhled.

České Žleby – Horská ves, která byla v minulosti významnější než nedaleký Stožec, se smutným osudem vysídlených vesnic. V ohradní zdi místního hřbitova se dochovala pouze kaplička se šindelovou střechou a kamenná kašna v centru osady. Informační středisko Správy NP a CHKO Šumava.

Zlatá solná stezka – Naučná stezka mezi Českými Žleby a rozcestím Mlaka, která připomíná slavné období kupecké stezky vedoucí z Pasova do Prachatic – pamětní kámen u pramene.

Nové Údolí – Východiště cest na Třístoličník. Obnovená železnice, muzeum Stifterova pošumavského železničního spolku.

Rosenauerova nádrž – Pár stovek metrů nad kamenem připomínajícím geniálního stavitele Schwarzenberského kanálu je bývalá nádrž, která držela vodu pro plavení dřeva a kde asi původně kanál začínal.

Schwarzenberský kanál – Chráněná technická památka – za dobu plavební činnosti bylo přepraveno 8 milionů m3 dřeva a náklady na stavbu kanálu se zaplatily už za první dva roky provozu. Značená cyklotrasa vede téměř podél celého kanálu.