Než vyrazíme …

Pojďme si krátce představit jeden z nejnavštěvovanějších turistických regionů v České republice. A hned na začátek si připomeňme, že na Lipno se jezdí v létě i v zimě, zkrátka po celý rok!

Lipensko je rozsáhlé území obklopující přehradní nádrží Lipno (její obvod měří více než 100 km) a zahrnuje přirozeně i přehradu samotnou. Oblast leží v jihozápadní části Jihočeského kraje při hranici s Bavorskem, resp. na jihu při hranici s Rakouskem. Táhne se od horního toku Vltavy jihovýchodním směrem až k Vyššímu Brodu (nejjižnějšímu městu České republiky).

Přehradní nádrž, dlouhá při maximálním vzdutí 48 km, je pojmenována podle městečka Lipno nad Vltavou, u nějž vyrostla v letech 1952–1959 zčásti betonová a zčásti sypaná hráz zadržující až 305 milionů m3 vody. Samo vodní dílo a zejména jeho hydroelektrárna jsou technickým unikátem důmyslně využívajícím mimořádného spádu řeky mezi Lipnem nad Vltavou a Vyšším Brodem. Turbíny hydrocentrály jsou umístěny v umělé jeskyni hluboko pod povrchem a voda na ně padá z výšky 160 m (a poté odtéká podzemním tunelem do vyrovnávací přehrady u Vyššího Brodu). Brzy po svém napuštění začalo Lipno lákat návštěvníky a dnes je Lipensko největší rekreační oblastí jižních Čech. Právem je proto často nazýváno jako „jihočeské moře“. Mimo rozmanité možnosti trávení volného času nabízí zejména přírodní krásy šumavského podhůří, řadu kulturních a historických pamětihodností a v neposlední řadě i možnost výletů do sousedního Rakouska. Vodní plocha jezera přitahuje nejen milovníky klasického odpočinku na dece u vody, ale samozřejmě i vyznavače mnoha vodních sportů a rybáře.

Celé jezero a jeho okolí až po městečko Frymburk je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava. Zejména na pravém břehu se vyskytují unikátní přírodní lokality dosud téměř nezasažené civilizací. Předěl mezi Lipenskem a Šumavou tvoří masiv hory Plechý (1 378 m n. m., nejvyššího vrcholu české části Šumavy).


Mnohdy přímo v těsné blízkosti jezera najdeme kulturní, technické a architektonické památky předchozích staletí, ale i nově budované moderní rekreační komplexy s hotely a penziony, restauracemi, obchody, hernami a diskotékami (především v Lipně nad Vltavou).


Vzdutí Lipenské přehrady začíná u Nové Pece, původně dřevařské osady, dnes centra turistiky a východiště turistických tras pro pěší, cykloturisty i běžkaře k mnoha atraktivním cílům v okolí (Plešné jezero, hora Plechý, Schwarzenberský kanál). Dalším rekreačním a turistickým střediskem je na levém břehu jezera městečko Horní Planá. Funguje zde přívoz na druhý břeh (Bližší Lhota). S životem a dílem zdejšího slavného rodáka, spisovatele Šumavy Adalberta Stiftera (1805–1868) seznamuje návštěvníky expozice v jeho rodném domku i naučná stezka v těsném okolí obce. Hezký výhled na jezero skýtá minirozhledna na trase stezky. Těžba grafitu proslavila na přelomu 19. a 20. století Černou v Pošumaví, dnes vyhlášené rekreační centrum s řadou kempů, kotvištěm jachet a středisky vodních sportů. Z Černé se dostaneme do nedaleké Dolní Vltavice, přístaviště přívozu do Kyselova na opačném břehu jezera. V jihovýchodní části přehradní nádrže (stále na levém břehu) leží Frymburk, po dokončení přehrady částečně zatopený. Zkáze naštěstí uniklo náměstí i cenný kostel sv. Bartoloměje. Městem prochází cyklostezka lemující levý břeh jezera a je proto vyhledáváno hlavně milovníky inline bruslení a cyklisty. Ti se mohou přepravit přívozem do obce Frýdava na protějším břehu. Frymburk disponuje řadou ubytovacích kapacit, restauracemi i vyhlášeným wellness hotelem s vyhřívanými venkovními bazény. Z Frymburka není daleko do Lipna nad Vltavou, v jehož blízkosti stojí přehradní hráz. Městečko samotné se v posledních letech proměnilo díky intenzivní výstavbě v moderní rekreační centrum. Nad ním, na kopci Kramolín a Slupečná funguje vyhlášený (rodinný) lyžařský areál, v létě využívaný jako bikepark. Součástí areálu je i lanové centrum a bobová dráha. Krásný výhled na jezero nabízí Stezka korunami stromů zakončená 40 m vysokou vyhlídkovou věží. Přes korunu hráze se dostaneme na pravý břeh jezera a po něm do Přední Výtoně. Její dominantou je štíhlá věž kostela sv. Filipa a Jakuba z konce 14. století. Zřejmě nejatraktivnějším výletním cílem na pravém břehu Lipna je zřícenina hradu Vítkův kámen (Vítkův hrádek), k níž se dostaneme z přední Výtoně (červená značka) či z Frýdavy (po žluté). Jde o jeden z nejvýše položených hradů v Čechách a z ochozu jeho věže se otevírá zřejmě nejkrásnější výhled na Lipenské jezero s vrcholy Šumavy v pozadí; směrem na jih se při příznivém počasí otevírá pohled na pásmo rakouských Alp.


Vltava, na jejímž horním toku je Lipenské jezero vybudováno, pokračuje dále (částečně původním řečištěm a zčásti podzemním tunelem) do vyrovnávací nádrže Lipno II nad Vyšším Brodem, kde se její tok zklidní – nádrž brání kolísání hladiny řeky níže po proudu způsobeném nepravidelným odtokem z hydroelektrárny. Chloubou Vyššího Brodu je cisterciácký klášter s rodovou hrobkou Rožmberků (jsou zde pohřbeni mj. Záviš z Falkenštejna i poslední příslušník rodu Petr Vok). Městečko je zároveň výchozím bodem vodáckého splouvání Vltavy pod Lipnem směrem k Českému Krumlovu příp. dále k Českým Budějovicícm. Dalším významným městem na jejím toku je Rožmberk nad Vltavou, pravidelná zastávka vodáků (je zde několik kempů) a především „kolébka mocných Rožmberků“, o čemž svědčí mohutný hrad na ostrohu nad zákrutem Vltavy. Hrad, na němž se dle pověsti zjevuje Bílá paní Perchta z Rožmberka, připadl po roce 1620 rodu Buquoyů, v jejichž rukách vydržel až do roku 1945. Je veřejnosti přístupný..

více informací najdete v průvodci

Fotogalerie

Lipno XI., foto: Pavel Jan
Lipno XV., foto: Pavel Jan
Lipno XVII., foto: Pavel Jan
Lipno II.
Lipno X., foto: Pavel Jan

Lipno