Lipenská přehrada

Jezero Lipno - největší vodní plocha v České republice

Lipenská přehrada byla vybudována na řece Vltavě v letech 1950–1959. Při stavbě byly využity příhodné přírodní podmínky, zejména ráz krajiny a spád Vltavy. Plány na usměrnění a energetické využití Vltavy vznikaly od konce 19. století. Vodní dílo Lipno bylo v časovém pořadí čtvrtou přehradou Vltavské kaskády a umístěním jejím prvním stupněm. Vznikla největší vodní plocha v České republice, která má zásadní hospodářský význam: je zásobárnou vody, tvoří ochranu před povodněmi, je důležitým zdrojem pro výrobu elektrické energie, vytváří atraktivní prostředí pro rekreaci a rozvoj turismu.

Přehrada Lipno - přehradní stupně

Byly vystavěny dva přehradní stupně: Lipno I – hlavní přehrada, níže po proudu Lipno II – vyrovnávací nádrž. Elektrárna je umístěna v umělé podzemní jeskyni vybudované v hloubce 171 m. Výrobu elektřiny zajišťují dvě Francisovy turbíny, přepadová voda teče 3,6 km dlouhým podzemním odpadním tunelem do vyrovnávací nádrže, kde je umístěna Kaplanova turbína. Elektrárnu je možné navštívit.

Údolní nádrž Lipno - základní údaje

  • nadmořská výška hladiny: 725,6 m n. m.
  • délka nádrže: 44 km (udává se i 40, 48 km)
  • šířka v nejširším místě (Černá v Pošumaví): 10 km (udává se i 16 km)
  • průměrná hloubka: 6,5 metru
  • maximální hloubka: 21,5 metru
  • plocha: 48,7 km²
  • objem 306 mil. m³
  • plocha povodí: 950,56 km²

(Poznámka: Některé údaje jsou v dostupné literatuře a na internetu uváděny odlišně. Zřejmě proto, že měření délky a šířky přehrady probíhalo při rozdílné úrovni vodní hladiny.)