Naučná stezka Olšina

Naučná stezka okolo rybníku Olšina vás provede jedinečnou Šumavskou přírodou a cestou se dozvíte zajímavé informace o místní přírodě a historii. Podnět ke vzniku této stezky padl již dávno, teprve s otevřením Boletického vojenského újezdu veřejnosti však mohla být tato myšlenka rozpracována. Na okruh se dostaneme z nástupních míst, která byla umístěna poblíž stávající dopravní infrastruktury. Hlavním nástupním bodem je místo u plánovaného infocentra v rámci areálu VLS, kde návštěvníci mohou zaparkovat auta a získat potřebné informace. Je zde i restaurace a možnost ubytování.

Naučná stezka okolo rybníku Olšina vás provede jedinečnou Šumavskou přírodou a cestou se dozvíte zajímavé informace o místní přírodě a historii. Podnět ke vzniku této stezky padl již dávno, teprve s otevřením Boletického vojenského újezdu veřejnosti však mohla být tato myšlenka rozpracována. Na okruh se dostaneme z nástupních míst, která byla umístěna poblíž stávající dopravní infrastruktury. Hlavním nástupním bodem je místo u plánovaného infocentra v rámci areálu VLS, kde návštěvníci mohou zaparkovat auta a získat potřebné informace. Je zde i restaurace a možnost ubytování. Dalším doporučeným bodem pro nástup na stezku je hráz rybníka u vlakové zastávky, kde lze taktéž zaparkovat. Návštěvníci stezky mohou přijet autem, lépe však vlakem nebo pěšky po stávající turistické trase. Okruh je veřejně přístupný a část mohou navštívit i lidé s omezenou schopností pohybu.
Rybník Olšina je jedním z nejvýše položených chovných rybníků v Čechách, jeho historie se datuje již od 15. století. Vodní dílo je zasazeno do ryzí šumavské přírody, která se dlouhá léta vyvíjela bez zásahů člověka. Rybník je obklopen mokřady, rašeliništi a smíšenými lesy, které si návštěvou stezky můžete prohlédnou v jejich autentické podobě. Břehy Olšiny jsou domovem celé druhové palety rostlin, ptáků i dalších živočichů. To je jedním z důvodů, proč je rybník a jeho okolí začleněn do ptačí oblasti Boletice, chráněných území Natura 2000 a proč se v jeho okolí nachází zvláště chráněná území NPP Olšina.
Zřizovatelem naučné stezky jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a jejím základním posláním je zpřístupnění národní přírodní památky Olšina, soustavy NATURA 2000. Území, kterým stezka vede, bylo desítky let nepřístupné veřejnosti a otevřelo se jí plně až v roce 2016, kdy bylo vyčleněno z vojenského újezdu Boletice.
Naučná stezka je vzhledem k charakteru území v maximální míře vybudována z přírodních materiálů. Chodníky jsou ze dřeva a pěšiny z nasypané dřevěné štěpky, popř. vedou po stávajícím terénu.
Dřevěné chodníky jsou vybudovány v mokrých místech a umožňují přístup návštěvníkům po větší část roku. Konstrukce stezek je trámová s fošnami s lokálními příčnými trámy jako základy, tím je docíleno zachování vodního režimu okolí stezky bez narušení. Zvýšené konstrukce (mosty a vyhlídky) jsou založeny bodově na dřevěných kůlech (pilotách). Pěšiny jsou v sušších částech okruhu a většinou jsou tvořeny nasypáním drcené dřevěné štěpky. V lehce vlhčích místech jsou podloženy větvemi (haťované).

Délka trasy: 7 322 m
Orientační čas chůze: 1 hod 20 min

Na začátku a konci každého úseku je totem se směrovkami, cestu doprovázejí infopanely s barevným proužkem. Některá prkna na stezce jsou barevně zvýrazněna a nesou informaci v podobě stop ptáků či zvěře. Touto informací mohou být doplněny i totemy či další mobiliář.
Na stezce se předpokládají individuální prohlídky, ke kterým můžeme v infocentru a případně dalších vybraných místech získat mapu okruhu s informacemi. Děti mohou na stezce sbírat informace o přírodě, např. překreslováním reliéfů na infosystému stezky.
Na stezce si můžete vyzkoušet, jak se cítí ptáci v ptačím hnízdě a další hry spojené s přírodou. Lokalitu okolo Olšiny je možné poznávat i za přítomnosti lesního pedagoga, který podá vyčerpávající výklad o okolní přírodě.

Jak se dostat ke stezce:
AUTEM: Ze silnice č. 39 Č. Krumlov – Volary v Horní Plané 5 km směr Hodňov
NA KOLE:
Z Horní Plané do Hodňova po cyklotrase č. 1254 a následně 1 km po č. 1255 (7 km).
Z Polné na Šumavě po č. 1254 nebo 1255 (6 km)
PĚŠKY: Po červené značce z Horní Plané přes Maňávku (7 km), z Hořic na Šumavě (9,5 km)
VLAKEM: Z Horní Plané nebo z Českého Krumlova (Českých Budějovic) do zastávky Hodňov.

Naučná stezka Olšina, Zážitky Lipno